ΑΡΙΘΜΗΣΗΤΙΤΛΟΣ
1ΑΓΓΑΙΟΣ
2ΑΜΒΑΚΟΥΜ
3ΑΜΩΣ
4ΑΡΙΘΜΟΙ
5ΑΣΜΑ
6ΒΑΡΟΥΧ
7ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α'
8ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β΄
9ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
10ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
11ΓΕΝΕΣΙΣ 1 - 25
12ΓΕΝΕΣΙΣ 26 - 50
13ΔΑΝΙΗΛ
14ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
15ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
16ΕΞΟΔΟΣ
17ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
18ΕΣΔΡΑΣ Α'
19ΕΣΔΡΑΣ Β'
20ΕΣΘΗΡ

21ΖΑΧΑΡΙΑΣ
22ΗΣΑΪΑΣ
23ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
24ΙΕΖΕΚΙΗΛ
25ΙΕΡΕΜΙΑΣ
26ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ
27ΙΟΥΔΙΘ
28ΙΩΒ
29ΙΩΗΛ
30ΙΩΝΑΣ
31ΚΡΙΤΑΙ
32ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
33ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α´
34ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β´
35ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ´
36ΜΑΛΑΧΙΑΣ
37ΜΙΧΑΙΑΣ
38ΝΑΟΥΜ
39ΝΕΕΜΙΑΣ
40ΟΒΔΙΟΥ
41ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
42ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
43ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ* ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
44ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
45ΡΟΥΘ
46ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
47ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
48ΣΟΦΟΝΙΑΣ
49ΤΩΒΙΤ
50ΨΑΛΜΟΙ 1 - 75
51ΨΑΛΜΟΙ 75 - 150
52ΩΣΗΕ